Tentoonstelling van Tuinbouwvoortbrengselen te Groningen

Vismarkt, 24-29 april 1880

Previous Home
TEN_008_grayscale

Interieur Korenbeurs
(grascale)