Previous Home Next
POO_017

Herepoort, ca. 1620

In het zgn. Twaalfjarig bestand (1608-1620) met de Spanjolen versterkten de
militaire ingenieurs de garnizoensteden, waaronder Groningen, met wallen en poorten
volgens de toen moderne inzichten van prins Maurits van Oranje en Simon Stevin.
(Daarom heeft Groningen haar Universiteit uit 1614.
Daar werden de officieren (maar ook andere wetenschappers) opgeleid.)

En nu staat de Heerepoort - samen met de stadspoort van Deventer -  in de tuin
van het Rijksmuseum in Amsterdam, aan de zuidwestkant. 't Was tenslotte rijkseigendom.
Dit alles als gevolg van de Vestingwet (1874) - toen het Rijk
de vrijkomende vestinggronden ontruimde om het verkoopklaar te maken.

(Tekst: Geert Hoving, waarvoor dank)